Stravování dětí ve školní jídelně Velké Bílovice vs. stravovací návyky a životní styl v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stravování dětí ve školní jídelně Velké Bílovice vs. stravovací návyky a životní styl v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Stachovičová, Radmila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:04Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31525
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou stravování, které je dáno legislativou ve školském zařízení, a která souvisí se spokojeností strávníků v konkrétním zařízení Školní jídelny Velké Bílovice. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se stravování, zdravé výživy a vyvážené stravy dětí. Na sledovanou sociální problematiku dětí ve stravování navazuje praktická část práce. Tato část zpracovává vlastní kvantitativní výzkum, pomocí dotazníkové metody. Výsledky samotného výzkumu přímo v jídelně Velké Bílovice byly zpracovány metodami, které potvrzují, či vyvrací stanovené hypotézy. Ty jsou zaměřeny na obecné i individuální faktory ve stravování dětí z pohledu rodičů na danou službu ve stravovacím zařízení.
dc.format 60 stran (83 188)
dc.format.extent 1652785
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Žáci cs
dc.subject školní stravování cs
dc.subject stravovací návyky cs
dc.subject společnost cs
dc.subject povinnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject potravinové alergie cs
dc.subject People en
dc.subject school eating en
dc.subject eating habits en
dc.subject company en
dc.subject duty en
dc.subject family en
dc.subject health en
dc.subject food allergy en
dc.title Stravování dětí ve školní jídelně Velké Bílovice vs. stravovací návyky a životní styl v rodině
dc.title.alternative Meals for Children at the School Canteen in Velké Bílovice versus Eating Habits and Lifestyle in a Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor´thesis deals with problem of eating in dining rooms. This eating is according to legislation in school canteens and it is connected with the satisfaction of eaters in the concrete eating device School canteen in Velké Bílovice. In the teoretical part are definated terms about eating in canteens, health eating and eating of children. In the next section social problems of children and their eating continues in practical part the work. This part processes own quantitative survey by questionnaire method. The results of this survey in eating canteen in Velké Bílovice were made by methods that prove or dispprove the hypothesis. They are focused ona generally and individual factors in eating of children. Parents have a main look this sevice in eating device.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37746
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
stachovičová_2015_dp.pdf 1.576Mb PDF View/Open None
stachovičová_2015_op.docx 15.83Kb Unknown View/Open None
stachovičová_2015_vp.docx 17.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account