Senioři - out nebo in v současné společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Senioři - out nebo in v současné společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Senioři - out nebo in v současné společnosti
Autor: Šandera, Michal
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Bakalářská práce Senioři out nebo in v současné společnosti se zabývá oblastí stárnutí a stáří soudobého seniora v České republice. V teoretické části práce jsou určena teoretická východiska, ze kterých bylo vycházeno při jejím zpracování. Dále je v práci objasněno základní pojmosloví z oblasti sociální pedagogiky a sociologie, které se danou problematikou zabývají. Na tu navazuje empirická část práce. Praktická část se odvíjí od zpracování vlastního kvantitativního výzkumu, který byl uskutečněn pomocí dotazníkové metody. Pro vyhodnocení a ke zpracování získaných dat bylo využito analýzy, syntézy, komparace, deskripce. Výsledky výzkumné části práce byly zpracovány matematickými a statistickými metodami. Určené hypotézy byly zaměřené na postavení starých lidí v současné společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31532
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 37755


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
šandera_2015_dp.pdf 2.631Mb PDF Zobrazit/otevřít None
šandera_2015_op.docx 19.71Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
šandera_2015_vp.doc 62.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet