Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Přechod mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání
Autor: Válková, Ilona
Vedoucí: Tannenbergerová, Monika
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu žáků mezi primárním a nižším sekundárním stupněm vzdělávání. V teoretické části práce se věnuji českému školskému systému a odlišnostem těchto stupňů. Na úrovni nižšího sekundárního stupně uvádím možnost volby mezi druhým stupněm ZŠ a víceletým gymnáziem. Další kapitola se věnuje samotnému přechodu mezi stupni, jednotlivými typy přechodů a možnostmi usnadnění přechodu. V poslední kapitole se zaměřuji na hlavní aktéry, kteří ovlivňují vzdělávací dráhu dítěte. V empirické části práce se zabývám přechodem dětí z neúplné venkovské školy do škol nižšího sekundárního stupně. Jedná se o kvalitativní šetření formou rozhovorů s rodiči. Zjišťuji faktory, které hrály roli při výběru konkrétní školy a zjišťuji jejich subjektivní vnímání přechodu dětí do škol nižšího sekundárního stupně.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31542
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 37768


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
válková_2015_dp.pdf 1.382Mb PDF Zobrazit/otevřít None
válková_2015_op.docx 15.77Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
válková_2015_vp.doc 54Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet