Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators
Autor: Babáčková, Michaela
Vedoucí: Miššíková, Gabriela
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématikou hovorových výrazů a ustálených slovních spojení užívaných baseballovými komentátory. V práci je zkoumána oblast mluveného jazyka, jejich změna významu a přesah do standardního anglického jazyka. Teoretická část se zabývá historií baseballu a hlavních rysech mluveného jazyka baseballových komentátorů. Dále je zde obsažena problematika funkcí a stylů jazyka. Závěrem této kapitoly je teoretický náhled na ustálená slovní spojení a hovorové výrazy. Praktická část práce se zabývá zkoumáním baseballového jazyka, terminologie a několika vybraných slovních spojení. U těchto spojení je vysvětlený význam a částečně i původ. Závěr bakalářské práce obsahuje grafické znázornění přesahu baseballového jazyka do standardního anglického jazyka a celkové zhodnocení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31662
Datum: 2014-11-28
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav moderních jazyků a literatur
Studijní obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 38066


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
babáčková_2015_dp.pdf 897.6Kb PDF Zobrazit/otevřít None
babáčková_2015_op.doc 50Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
babáčková_2015_vp.doc 221.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet