An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Macíková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:32Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31685
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na cyklický time management, tedy na organizaci času žen na základě jejich proměnlivosti během hormonálního cyklu s cílem větší produktivity práce. Teoretická část bakalářské práce se zabývá zpracováním literárních poznatků, týkajících se vlivů cykličnosti na ženské schopnosti a následné rozdělení těchto poznatků do čtyř fází za pomocí cyklického time managementu. V praktické části bakalářské práce autorka analyzuje potencionální zvýšení produktivity a spokojenosti žen v případě, že se řídí a organizují čas dle cyklického time managementu. Dále také ověřením schopností a pocitů, které ženy během jednotlivých fází hormonálního cyklu prožívají a v neposlední řadě názory okolí na cyklický time management.
dc.format 69 s. (87 390 znaků)
dc.format.extent 4129683
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject time management cs
dc.subject cyklický time management cs
dc.subject hormonální cyklus cs
dc.subject menstruační cyklus cs
dc.subject ženy cs
dc.subject organizace času cs
dc.subject produktivita práce cs
dc.subject time management en
dc.subject cyclic time management en
dc.subject hormonal cycle en
dc.subject menstrual cycle en
dc.subject women en
dc.subject time organization en
dc.subject work productivity en
dc.title An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women
dc.title.alternative An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blažková, Barbora
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on cyclic time management, an organization of women's time based on their variabilities during their hormonal cycle with the aim of greater productivity. The theoretical part of this thesis deals with processing of literary knowledge about effects of hormonal cycle on women's abilities. Subsequently the theoretical part focuses on division of these findings into four phases by using cyclic time management. In the practical part of the thesis the author analyzes potential increase in the productivity and satisfaction of women while following and organizing time according to cyclic time management. Furthermore, the bachelor thesis analyzes capabilities and feelings that women experience during individual phases of hormonal cycle as well as perspectives of third parties on cyclic time management.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38096
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
macíková_2015_dp.pdf 3.938Mb PDF View/Open None
macíková_2015_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
macíková_2015_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account