Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití prvků konceptu bazální stimulace u nezralých novorozenců
Autor: Vlčková, Lenka
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití prvků bazální stimulace u nezralých novorozenců. V teoretické části je charakterizován vývoj plodu v prenatálním období, klasifikován nezralý novorozenec a popsány jeho určující znaky. Dále jsou zmíněny jednotlivé metody a techniky aplikované v ošetřovatelské péči o nezralého novorozence. Hlavním cílem práce je charakterizovat koncept bazální stimulace a jeho využití v péči o nezralého novorozence. V praktické části je popsán realizovaný průzkum u sester a matek nezralých novorozenců prostřednictvím dotazníkového šetření. Bylo zjišťováno, zda střední zdravotničtí pracovníci využívají koncept bazální stimulace u nezralých novorozenců a které z prvků nejvíce zařazují do ošetřovatelské péče. U matek nezralých novorozenců bylo zjišťováno, zda byly seznámeny s konceptem bazální stimulace a který z prvků pomohl dle jejich názoru nejvíce zlepšit vývoj jejich dítěte.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31701
Datum: 2015-01-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38125


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vlčková_2015_dp.pdf 6.749Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vlčková_2015_op.doc 49Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vlčková_2015_vp.doc 46.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet