Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Etika domácí ošetřovatelské péče - respekt k lidské důstojnosti
Autor: Plháková, Jiřina
Vedoucí: Krátká, Anna
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou lidské důstojnosti a etiky při poskytování domácí ošetřovatelské péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je složena ze tří kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy etika a etika v ošetřovatelství. Jsou zde uvedeny základní etické principy, základní etické teorie a etické kodexy v ošetřovatelství, ve kterých je respektování lidské důstojnosti zakotveno. Druhá kapitola se zabývá lidskou důstojností, popisuje její typy a způsoby, jakými lze respektovat nebo poškozovat lidskou důstojnost. Třetí kapitola je zaměřena na domácí péči. Obsahuje její historii, typy a formy financování a ošetřovatelskou péči v domácí péči. V empirické části jsou prezentovány výsledky průzkumu, který je zaměřen na zkušenosti pacientů a všeobecných sester s dodržováním etických zásad v domácí péči. Metoda průzkumu je kvalitativní pomocí individuálního polostrukturovaného rozhovoru s klienty, všeobecnými sestrami a jako doplňující je uveden rozhovor s pečující osobou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31729
Datum: 2015-01-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38168


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
plháková_2015_dp.pdf 8.716Mb PDF Zobrazit/otevřít None
plháková_2015_op.doc 48Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
plháková_2015_vp.doc 53Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet