Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Edukace rodičů u dítěte s atopickým ekzémem
Autor: Vávrová, Barbora
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, jaká je informovanost rodičů v oblasti komplexní péče o dítě s atopickým ekzémem, zda jsou rodiče informováni o komplexní léčbě atopického ekzému a zda jsou rodiče informováni o rizikových faktorech, které mohou atopický ekzém zhoršit. Výzkumný soubor byl tvořen 105 pacienty z KNTB Zlín, kožní oddělení lůžková část a ambulance, dětské oddělení lůžková část: oddělení větších dětí, oddělení kojenců a batolat a alergologickou ambulancí, která je rovněž součástí dětského oddělení. Dále byly dotazníky umístěny v ambulancích dětských a kožních lékařů - Poliklinika Zlín (MUDr. Magda Fišerová, MUDr. Iva Gavendová, MUDr. Světlana Nečasová). Z toho 30 respondentů vyplnilo elektronický dotazník na internetu. Dotazníkové šetření probíhalo od 22. ledna do 16. března 2015. Byl použit nestandardizovaný dotazník. Průzkumným šetřením bylo zjištěno, že největší část dotázaných jako svůj zdroj in-formací o léčbě atopického ekzému uvedlo kožního lékaře nebo internet. Větší část dotázaných rodičů je spokojena s poskytnutými informacemi o léčbě atopického ekzému. U více než poloviny dětí si rodiče všimli, že po požití určité potraviny dochází ke zhoršení atopického ekzému. Ale pouze ? dotázaných dodržuje speciální dietu u dítěte s atopickým ekzémem. Více než ? dotázaných rodičů zaznamenalo zhoršení atopického ekzému v návaznosti na roční období. Ale pouze u poloviny dětí dojde ke zhoršení atopického ekzému při vystavení stresovým situacím. Edukace rodičů v oblasti péče o dítě s atopickým ekzémem je na průměrné úrovni. Podstatná část dotázaných rodičů je schopna zareagovat na zhoršení příznaků atopického ekzému použitím vhodných prostředků. Mezi dotázanými byli i takoví, kteří při zhoršení atopického ekzému použijí genciánovou violeť a obvazy, nebo si myslí, že ideální vlhkost v bytě je 100%.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31740
Datum: 2015-01-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38182


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vávrová_2015_dp.pdf 1.931Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vávrová_2015_op.doc 45.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vávrová_2015_vp.doc 47Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet