Konfliktní situace na pracovišti Městské policie Kolín a možnosti jejich řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konfliktní situace na pracovišti Městské policie Kolín a možnosti jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Šíma, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:35:35Z
dc.date.available 2010-07-14T21:35:35Z
dc.date.issued 2006-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3175
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konfliktů na pracovišti Městské policie Kolín. Konflikty jsou součástí našeho každodenního života a promítají se do všech jeho činností. V mé bakalářské práci jsem se omezil na konflikty vznikající při jednání mezi strážníkem a přestupcem. V prvé části jsem se zaměřil na vysvětlení základních pojmů, především na komunikační dovednosti a efektivní metody sebezdokonalování. V druhé části jsem se snažil analyzovat sociálně psychologickou situaci na Městské policii Kolín a stanovit základní směry a podmínky ke zkvalitnění pořádkové služby. cs
dc.format 44 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1275577 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konflikt cs
dc.subject zátěžová a stresová situace cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject aktivní sociální učení cs
dc.subject komunikační dovednosti cs
dc.subject jednání cs
dc.subject chování cs
dc.subject asertivita cs
dc.subject sociálně psychologický výcvik cs
dc.subject Conflict en
dc.subject load and stress situation en
dc.subject social doctrine en
dc.subject active social doctrine en
dc.subject arts of communication en
dc.subject treatment en
dc.subject behaviour en
dc.subject assertion en
dc.subject social-psychological exercise en
dc.title Konfliktní situace na pracovišti Městské policie Kolín a možnosti jejich řešení cs
dc.title.alternative Conflict situations in Municipal Police in Kolín and their possible solutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the problems of the conflicts at the town-police work place in Kolin. The conflicts build the main part of our daily life and we meet them in all our activities. This bachelor work deals with the conflicts being caused between the policeman and the offencer. In the first part I explained the main conceptions especially arts of communication and effective methods of refinement. In the other part I fried to analyse the social-psychological situation of the town-police in and lay the main directions and conditions for the improving of the disciplinary service. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003978
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject městská policie cs
local.subject policisté cs
local.subject policejní zákroky cs
local.subject urban police en
local.subject policemen en
local.subject police intervention en


Files in this item

Files Size Format View
šíma_2007_bp.pdfBlocked 1.216Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account