Metakognice u studentů pomáhajících profesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metakognice u studentů pomáhajících profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Horčicová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:45Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31766
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou metakognice u studentů pomáhajících profesí. Práce se zaměřuje na vymezení pojmu metakognice, teorie metakognice a metakognici v různých specifických oblastech učení. S tímto pojmem se úzce pojí i autoregulace učení, o které se také zmiňujeme. Poslední část je věnována tématice pomáhajících profesí a problémům s ní spojených. V empirické části zkoumáme úroveň metakognice u studentů pomáhajících profesí. Zabýváme se také tím, zda existuje souvislost mezi úrovní metakognice a přístupem k řešení problémů. Snažíme se ověřit, do jaké míry souvisí úroveň metakognice s motivací studenta nebo jeho školní úspěšností.
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1599395
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject metakognice cs
dc.subject autoregulace učení cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject motivace cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject metacognition en
dc.subject self-regulated learning en
dc.subject helping professions en
dc.subject motivation en
dc.subject burnout syndrome en
dc.title Metakognice u studentů pomáhajících profesí
dc.title.alternative Matacognition in Students of Helping Professions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis addresses the issue of the metacognition of students in helping professions. It focuses on defining the concept of metacognition, theory of metacognition and metacognition in various specific areas of learning. This term is closely related to self-regulated learning, which will also be discussed. The final section is devoted to the topic of helping professions and problems associated with them. In the empirical part we assess the level of metacognition in students helping professions. We also examine a possible link between the student´s level of metacognition and their approaches to problem solving. We attempt to determine to what extent the level of metacognition relates to student motivation or success at school.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38219
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
horčicová_2015_dp.pdf 1.525Mb PDF View/Open None
horčicová_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
horčicová_2015_vp.doc 57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account