Pracovní spokojenost učitelů mateřských škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní spokojenost učitelů mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Pavlíková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31861
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na pracovní spokojenost pedagogů mateřských škol. Cílem práce bylo zjistit určitou míru spokojenosti pracovníků v této sféře. Dalším cílem je zjistit spokojenost dle devíti dimenzí, které stanovil Paul E. Spector. Tato práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části definujeme pojmy, které souvisejí s pracovní spokojeností. Jsou to pojmy pracovní spokojenost, psychologie práce, dále jsou to faktory pracovní spokojenosti a v neposlední řadě pracovní nespokojenost. Praktická část bakalářské práce je kvantitativního typu. Zaměřuje se na spokojenost pedagogů v mateřských školách. Daný průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření. Byl použit standardizovaný dotazník Job Satisfaction Survey.
dc.format 66 s. (84 273)
dc.format.extent 1610139
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject psychologie práce cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject faktory pracovní spokojenosti cs
dc.subject pracovní nespokojenost cs
dc.subject job satisfaction en
dc.subject work psychology en
dc.subject work motivation en
dc.subject job satisfaction factors en
dc.subject job dissatisfaction en
dc.title Pracovní spokojenost učitelů mateřských škol
dc.title.alternative Job satisfaction of preschool teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on job satisfaction of teachers of kindergartens. The aim of the study is to determine a certain level of staff satisfaction in this area. Other goal is to determine the level of satisfaction according to the nine dimensions set by Paul E. Spector. This work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the concepts that relate to job satisfaction. These concepts are job satisfaction, work psychology, furthermore factors of job satisfaction and, ultimately, job dissatisfaction. The practical part of this thesis is of a quantitative type. It focuses on satisfaction of teachers in kindergartens. The survey was conducted via questionnaire. A standardized questionnaire Job Satisfaction Survey was used.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38344
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-30
local.subject pracovní spokojenost cs
local.subject předškolní pedagogové cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject učitelky mateřských škol cs
local.subject job satisfaction en
local.subject preschool teachers en
local.subject kindergartens en
local.subject women kindergarten teachers en


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíková_2015_dp.pdf 1.535Mb PDF View/Open None
pavlíková_2015_op.docx 16.75Kb Unknown View/Open None
pavlíková_2015_vp.docx 18.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account