Produkce biogenních aminů bakteriálními izoláty mléčného kvašení z procesu výroby piva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Produkce biogenních aminů bakteriálními izoláty mléčného kvašení z procesu výroby piva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lorencová, Eva
dc.contributor.author Mandová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:43Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32000
dc.description.abstract Tato práce se zabývá dekarboxylázovou aktivitou vybraných izolátů kmenů laktobacilů z procesu výroby piva (36 kmenů). Produkce biogenních aminů (BA) byla sledována za podmínek in vitro a ve sladině. Studované izoláty nejhojněji produkovaly tyramin (TYR). Vzhledem k nedostatku studií zaměřených na produkci BA zástupci Lactobacillus buchneri, bylo v rámci této práce realizováno sledování kinetiky produkce tyraminu ovlivněné testovanými faktory (teplota kultivace, přídavky testovaných koncentrací etanolu a směsi izo-alfa-hořkých kyselin). Pro tyto účely byl vybrán kmen Lb. buchneri RIBM 2-9. Kmen vykazoval produkci tyraminu v toxikologicky významném množství v rámci výše uvedeného prvotního skríningu (TYR 332,8?23,4 mg/l). BA a polyaminy byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí s předkolonovou derivatizací dansylchloridem. Nejvyšší množství TYR bylo zjištěno v supernatantech po kultivaci kmene při 30 °C s přídavkem 2 % (v/v) etanolu a 5 mg/l hořkých chmelových látek. V případě rozvoje kmene v reálném prostředí piva by mohl testovaný kmen kumulací TYR ohrozit zdraví spotřebitele.
dc.format 89
dc.format.extent 2537458
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject polyaminy cs
dc.subject dekarboxylace cs
dc.subject Lactobacillus buchneri cs
dc.subject pivo cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject decarboxylation en
dc.subject Lactobacillus buchneri en
dc.subject beer en
dc.title Produkce biogenních aminů bakteriálními izoláty mléčného kvašení z procesu výroby piva
dc.title.alternative Biogenic Amine Production by Bacterial Isolates of Lactic Acid Bacteria from Brewing Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bubelová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis was dealing with the decarboxylase activity of selected lactobacilli isolates from the production of beer (36 strains). The formation of biogenic amines (BA) was observed at in vitro conditions and after the cultivation in sterilized wort. The most abundantly produced BA in the tested strains was tyramine (TYR). Due to lack of studies focused on the kinetics of BA production in representatives of Lactobacillus buchneri it was realized the observation of TYR production influenced by tested factors (different cultivation temperatures; the addition of tested concentrations of etanol and mixture of izo-alpha-bitter acids). For this purposes the strain Lb. buchneri RIBM 2-9 was selected. The strain that was able to produce toxicologically significant amounts of TYR in the frame of above mentioned preliminary screening (TYR 332,8?23,4 mg/l). BA and polyamines were analyzed by high performance liquid chromatography with UV detection after the precolumn dansyl chloride derivatization. The highest concentration of TYR was detected in supernatant after the cultivation at 30 °C in media with 2 % (v/v) ethanol and 5 mg/l biter hop substances. In the case of the strain development in the real food matrix of beer, the tested strain can be able to endanger consumer health.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38537
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
mandová_2015_dp.pdf 2.419Mb PDF View/Open None
mandová_2015_op.pdf 434.6Kb PDF View/Open None
mandová_2015_vp.pdf 428.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account