Užívání návykových látek studenty středních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Užívání návykových látek studenty středních škol

Show full item record

No preview available
Title: Užívání návykových látek studenty středních škol
Author: Migaľa, Andrej
Advisor: Machů, Eva
Abstract: Cílem bakalářské práce "Užívání návykových látek studenty středních škol bylo podat přehled o rozsahu zkušeností s užíváním legálních a nelegálních návykových látek studenty gymnázia, které se nachází na jižní Moravě. Dále pak zjistit, které z drog preferují a jaké k nim zaujímají postoje. Získané informace byly porovnány s dostupnými studiemi a vý-zkumy provedenými na toto téma v České republice. Teoretická část pojednává o aktuální situaci v užívání drog jak u nás, tak i ve světě. Čtenář se seznamuje se základní drogovou terminologií, prevencí a národní protidrogovou politikou. V části praktické jsou zpracovány výsledky výzkumu, který se uskutečnil v roce 2015. Výzkumný soubor byl sestaven do-stupným výběrem o velikosti 111 dotazovaných respondentů. Průměrný věk chlapců byl 16,7 let, průměrný věk dívek byl 16,4 let a věkový průměr všech dotazovaných studentů činil 16,5 roku. Pro sběr dat jsme zvolili dotazníkové šetření. Dotazník obsahoval 14 uza-vřených, anonymních otázek. V rámci statistického vyhodnocení bylo využito srovnání absolutních a relativních četností. Dále pak byl použit statistický test významnosti. Jednalo se o výpočet testového kritéria nezávislosti chí-kvadrát dvou dichotomických znaků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32218
Date: 2015-02-10
Availability: Bez omezení
Department: Ústav školní pedagogiky
Discipline: Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Grade for thesis and defense: E 34912


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
migaľa_2015_dp.pdf 2.100Mb PDF View/Open None
migaľa_2015_op.docx 19.40Kb Unknown View/Open None
migaľa_2015_vp.docx 19.04Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account