Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií
Autor: Holbíková, Yvetta
Vedoucí: Řehoř, Antonín
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit, jak využívání sociálních služeb (resp. sociální intervence) ovlivňuje kvalitu života jedinců s diagnózou schizofrenie. Diplomová práce vychází z dosavadních poznatků o kvalitě života dospělých jedinců s duševní poruchou a možnostech sociálních intervencí do jejich životní cesty. Tato teoretická východiska jsou základem empirického výzkumu. Vzhledem k cíli výzkumu byla využita kvalitativní metodologie. Základní výzkumnou otázku lze formulovat takto: Jak klienti se schizofrenií docházející do zařízení X ve Zlínském kraji vnímají a hodnotí kvalitu poskytovaných sociálních služeb (intervencí). Jako výzkumná metoda byly zvoleny polostrukturované rozhovory s klienty daného zařízení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32243
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35274


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
holbíková_2015_dp.pdf 999.3Kb PDF Zobrazit/otevřít None
holbíková_2015_op.doc 53.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
holbíková_2015_vp.doc 52.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet