Klima školy - možnosti prevence, alternativy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Klima školy - možnosti prevence, alternativy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Klima školy - možnosti prevence, alternativy
Autor: Provazníková, Petra
Vedoucí: Tannenbergerová, Monika
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na téma klima školy. V teoretické části práce je nejprve vymezen termín klima školy a dále pojmy, které se ke klimatu školy vztahují a to sociální klima a sociální atmosféra. Další kapitola pojednává o klimatu výuky a třídy z pohledu učitelů i žáků. Ve třetí kapitole je popsán vliv regionu na klima školy a čtvrtá kapitola je zaměřena na vztahy a postoje, které mohou klima školy ovlivnit. Závěrečná kapitola se týká možnosti prevence a zkvalitnění klimatu školy. Praktická část diplomové práce je zaměřena na vnímání a hodnocení klimatu školy rodiči. Názor rodičů byl zjišťován dotazníkovou metodou. Cílem této práce bylo zjistit, jak rodiče vnímají, prožívají, hodnotí klima školy a následně informovat vedení školy o výsledku dotazníkového šetření, poskytnout vedení školy zpětnou vazbu, aby výsledky dotazníkového šetření pomohly zkvalitnit klima školy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32316
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35794


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
provazníková_2015_dp.pdf 3.383Mb PDF Zobrazit/otevřít None
provazníková_2015_op.docx 18.08Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
provazníková_2015_vp.doc 54.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet