Firemní kultura ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Firemní kultura ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Ragasová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32320
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na firemní kulturu, která představuje určitý charakter firmy, jež ovlivňuje myšlení a jednání pracovníků i celý chod firmy. Zabývá se také utvářením firemní kultury, kdy nejvýznamněji působí management organizace. Je zde objasněn i význam etiky v organizaci. Práce dále popisuje personální management a samotnou roli personálního útvaru. Všímá si motivace, rozvoje a vzdělávání pracovníků.Objasňuje pojem učící se organizace. Věnuje se řízení lidských zdrojů a také změně firemní kultury. V praktické části byl proveden výzkum pomocí kvantitativní metody dotazníku, zaměřený na spokojenost zaměstnanců vybrané organizace. Zabýval se také informovaností zaměstnanců o firemní strategii, firemní kultuře a hodnotách a cílech firmy.
dc.format 112 s.
dc.format.extent 3041532
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject management cs
dc.subject personální management cs
dc.subject personální útvar cs
dc.subject firemní strategie a hodnoty cs
dc.subject etika v organizaci cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vzdělávání pracovníků cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject management en
dc.subject personnel management en
dc.subject personnel department en
dc.subject corporate strategy and values en
dc.subject ethics in the organization en
dc.subject human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject staff training en
dc.subject learning organization en
dc.title Firemní kultura ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Corporate Culture in Selected Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse corporate culture that determines the character of the company, which influences the thinking and behaviour of the staff and even the whole operation of the company. The thesis further discusses the formation of corporate culture and the management of the organization as the key element in this process. It also clarifies the importance of ethics in an organization, personnel management together with the role of the personnel department, and motivation, development and training of staff. The thesis then clarifies the concept of a learning organization, deals with human resources management and corporate culture change. Research conducted using quantitative method (questionnaires) is analysed in the practical part of the thesis. This research focuses on employee satisfaction of a selected organization. It also deals with the employees' awareness of the corporate strategy, corporate culture, and the values and goals of their company.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35808
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject kultura organizace cs
local.subject manažerská etika cs
local.subject corporate culture en
local.subject business ethics en


Files in this item

Files Size Format View Description
ragasová_2015_dp.pdf 2.900Mb PDF View/Open None
ragasová_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
ragasová_2015_vp.docx 15.73Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account