Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti
Autor: Ředinová, Nikola
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Vlastní práce bude zaměřena na hrozbu dnešního světa, na problém drogové závislosti. V této práci se budu zamýšlet nad problematikou drogové závislosti obecně, jejího negativního dopadu na společnost i jedince samotného. Mojí snahou bude co nejvýstižněji problém popsat, analyzovat, zaměřím se na příčiny vzniku drogové závislosti. Zároveň popíšu jednotlivé kategorie věkových skupin jedinců, kteří užívají psychotropní látky, neboť se jedná o to, že u různých věkových skupin je spouštěčem drogové závislosti jiný primární důvod. Práce bude obsahovat i rozdělení návykových látek do skupin dle působení na organismus a jejich popis. Velmi vážným problémem jsou samozřejmě negativní sociální dopady na jedince, který drogy užívá, a této otázce bude dán v mé práci také prostor, budu se tomuto jevu věnovat podrobně z pohledu sociálně - pedagogického, tedy integrací drogově závislých jedinců do společnosti. Práce bude rozdělena na část teoretickou a empirickou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32324
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 35904


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
ředinová_2015_dp.pdf 1.403Mb PDF Zobrazit/otevřít None
ředinová_2015_op.doc 56Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
ředinová_2015_vp.doc 62Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet