Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

Show full item record

No preview available
Title: Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby
Author: Kořínková, Petra
Advisor: Jůzl, Miloslav
Abstract: Téma: "Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby" nahlíží na bydlení pohledem bez-prizorních, tedy těch, kteří z jakéhokoli důvodu nemají zajištěné stálé bydlení. Případně těch, kteří relativně stálé bydlení měli, avšak toto bydlení ztratili. Buď vlastní vinou, či vinou vnějších okolností. Otázku bydlení nejsou schopni samostatně a dostatečně efektivně řešit. Práce v teoretické části obsahuje vysvětlení základních pojmů. Ozřejmuje vývoj byd-lení na pozadí politické a hospodářské situace, včetně právního rámce vztahujícího se k oblasti bydlení. Shrnuje postoj státu v otázce bydlení a jeho činnosti směřující k ochraně a pomoci svých občanů. Nastiňuje problematiku dostupnosti bydlení a aktuální možnosti získání bydlení. Praktická část práce je zaměřena v první fázi na zjištění prvotních příčin bezprizornosti u konkrétních občanů. Předmětem zájmu jsou otázky směřující ke zjištění životních podmí-nek, ze kterých tito občané vzešli, jejich rodinné zázemí v dětství a úroveň vzdělání rodičů i jich samotných. V druhém uceleném výzkumu byli dotazníkovým šetřením osloveni kon-krétní žadatelé o pronájem obecního bytu. Cílem dotazování je získání názoru, zda je pod-pora státu v oblasti bydlení dostatečná a zda preferují obecní bydlení jako finančně dostup-né a stabilní bydlení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32359
Date: 2014-11-04
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 36027


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kořínková_2015_dp.pdf 1.981Mb PDF View/Open None
kořínková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
kořínková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account