Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby
Autor: Kořínková, Petra
Vedoucí: Jůzl, Miloslav
Abstrakt: Téma: "Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby" nahlíží na bydlení pohledem bez-prizorních, tedy těch, kteří z jakéhokoli důvodu nemají zajištěné stálé bydlení. Případně těch, kteří relativně stálé bydlení měli, avšak toto bydlení ztratili. Buď vlastní vinou, či vinou vnějších okolností. Otázku bydlení nejsou schopni samostatně a dostatečně efektivně řešit. Práce v teoretické části obsahuje vysvětlení základních pojmů. Ozřejmuje vývoj byd-lení na pozadí politické a hospodářské situace, včetně právního rámce vztahujícího se k oblasti bydlení. Shrnuje postoj státu v otázce bydlení a jeho činnosti směřující k ochraně a pomoci svých občanů. Nastiňuje problematiku dostupnosti bydlení a aktuální možnosti získání bydlení. Praktická část práce je zaměřena v první fázi na zjištění prvotních příčin bezprizornosti u konkrétních občanů. Předmětem zájmu jsou otázky směřující ke zjištění životních podmí-nek, ze kterých tito občané vzešli, jejich rodinné zázemí v dětství a úroveň vzdělání rodičů i jich samotných. V druhém uceleném výzkumu byli dotazníkovým šetřením osloveni kon-krétní žadatelé o pronájem obecního bytu. Cílem dotazování je získání názoru, zda je pod-pora státu v oblasti bydlení dostatečná a zda preferují obecní bydlení jako finančně dostup-né a stabilní bydlení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32359
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36027


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kořínková_2015_dp.pdf 1.981Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kořínková_2015_op.doc 53.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
kořínková_2015_vp.doc 54.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet