Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny
Autor: Sklářová, Monika
Vedoucí: Sýkora, Petr
Abstrakt: Tato práce řeší problematiku výchovných stylů v rodinách. Cílem práce je zjistit, jaké výchovné styly jsou nejčastěji uplatňovány v rodinách s dětmi do patnácti let. V teoretické části jsem se věnovala problematice rodiny, výchovy a výchovných stylů. Praktickou část jsem zaměřila na zjišťování podobnosti výchovných stylů v rodinách s podobným socioprofesním postavením rodičů. Zvolený problém jsem řešila pomocí kvalitativního výzkumu, použila jsem metodu hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s deseti vybranými respondenty z rodin s různým socioprofesním postavením. Provedla jsem analýzu rozhovorů, určila jsem výchovné styly v rodinách respondentů a provedla jejich komparaci. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že socioprofesní postavení rodičů je jeden z významných faktorů, který ovlivňují výchovný styl. Našla jsem řadu shodných znaků v uplatňovaném výchovném stylu především u kategorie zkoumaných respondentů s vyšším socioprofesním postavením. Hlavním zjištěním je fakt, že socioprofesní postavení rodičů je významným determinantem výchovného stylu, který však je nutno posuzovat v širokém kontextu sociálních a kulturních podmínek rodiny. Všechny tyto faktory pak činí z každé rodiny jedinečnou neopakovatelnou jednotku s vlastní vnitřní identitou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32365
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 36061


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
sklářová_2015_dp.pdf 2.549Mb PDF Zobrazit/otevřít None
sklářová_2015_op.doc 54.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
sklářová_2015_vp.docx 14.77Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet