Specifika komunikace seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika komunikace seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Hřebačková, Eliška
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:10Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:10Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32455
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda existují nějaká specifika komunikace seniorů ve věkové skupině 70 let a více, při verbální a neverbální komunikaci ve vybraných kategoriích. Dále zjistit, zda jejich schopnost využívat dostupnou komunikační techniku, v tomto výzkumu konkrétně telefon a počítač, jim usnadňuje život nebo umožňuje bohatší společenský život a v jaké míře je tato komunikační technika seniory využívána. Pozorováním zjišťuje, zda mají senioři ve vybraném výzkumném vzorku a vybrané věkové kategorii specifické neverbální projevy při rozhovorech. V teoretické části se věnuje pojmům a definicím jako je verbální a neverbální komunikace, naslouchání, stáří, role seniora ve společnosti. Pro zpracování dat byla využita metoda kvalitativního výzkumu a byla prováděna formou polostrukturovaných rozhovorů a pozorováním na souboru 12 respondentů.
dc.format 67 s. (111 487 znaků)
dc.format.extent 1453523
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject naslouchání cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject role seniora ve společnosti cs
dc.subject stáří cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject communication en
dc.subject listening en
dc.subject non-verbal communication en
dc.subject role of senior in community en
dc.subject age en
dc.subject verbal communication en
dc.title Specifika komunikace seniorů
dc.title.alternative Specifics of Communication with Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to research an existence of any communication specifics from age category over 70 year focused on verbal and non-verbal communication in selected categories. Next goal is to research their capability to use available communication technology, such as specifically a mobile phone and a computer which can make their lives easier or allow a better life and how often this technology is being used in such matter. By observing and learning it discovers if the seniors have by using specific research sample and in specific age category non-verbal expressions when interviewed. When it comes to the theoretical part it is dedicated to terms and definitions such as verbal and non-verbal communication, listening, age and a role of a senior in community. All the data had been processed by a research of adequate quality and had been executed by form of half-structured interviews and by observing 12 respondents.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37628
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
hřebačková_2015_dp.pdf 1.386Mb PDF View/Open None
hřebačková_2015_op.docx 17.13Kb Unknown View/Open None
hřebačková_2015_vp.docx 19.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account