Mobbing a bossing v sociálních službách

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Mobbing a bossing v sociálních službách

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Mobbing a bossing v sociálních službách
Autor: Krbec, Petr
Vedoucí: Sýkora, Petr
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou mobbingu a bosingu v sociálních službách. Teoretická část nabízí seznámení se základními pojmy, které se vztahují k této problematice. V navazujících kapitolách jsou popsány pojmy mobbing, bossing a další projevy psychického teroru na pracovišti, obrana proti nim a rizikové pracoviště. Jsou zde také popsány příčiny, znaky, fáze a následky mobbingu a bossingu. Poslední kapitola teoretické části se věnuje sociálním službám v České republice, vymezení jejich působnosti, jejich legislativnímu ukotvení a nárokům na pracovníky v sociální sféře. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření a mapuje tuto problematiku v sociálních službách. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit výskyt mobbingu a bosingu v sociálních službách a shromáždit zkušenosti pracovníků sociálních služeb s psychickým terorem na pracovišti; zda vědí, jak se v případě ohrožení bránit a jaké mechanismy používá jejich zaměstnavatel, aby zamezil tomuto nežádoucímu jevu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32484
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 37660


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
krbec_2015_dp.pdf 597.0Kb PDF Zobrazit/otevřít None
krbec_2015_op.doc 57Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
krbec_2015_vp.doc 54Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet