Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike
Autor: Paľovčík, Radoslav
Vedoucí: Plšková, Alena
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia pôsobenia hudby pri dosahovaní pozitívnych zmien v správaní a prežívaní človeka. Zmyslom a hlavným cieľom práce je analýza možností využitia hudby a hudobných prístupov v práci sociálneho pedagóga. Teoretická časť práce sa zaoberá základnými otázkami hudby, jej funkciami, vnímaním a prežívaním, hudobným vývinom a hudobnosťou človeka. Naznačuje smery skúmania pozitívnych účinkov hudby na človeka, vrátane bližšieho predstavenia muzikoterapie. Praktická časť prezentuje výskum uskutočnený prostredníctvom dotazníka. Tento výskum sa týka hudobnosti a informovanosti študentov odboru sociálna pedagogika o muzikoterapii a hudobných prístupoch a zisťuje záujem budúcich sociálnych pedagógov o túto oblasť a jej využitie v praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32515
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 37695


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
paľovčík_2015_dp.pdf 2.418Mb PDF Zobrazit/otevřít None
paľovčík_2015_op.doc 51.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
paľovčík_2015_vp.doc 62.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet