Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

Show full item record

No preview available
Title: Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání
Author: Trčka, Lukáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/33053
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 170
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložené teze disertační práce představují základní myšlenky disertační práce zaměřené na problematiku procesního řízení v podmínkách vysokoškolského vzdělávání. Výzkumná činnost autora byla zaměřena na konverzi principů metodiky procesního řízení z komerčních podniků do prostředí českého vysokého školství. Hlavním cílem práce je model vysokoškolského vzdělávání založený na definování segmentů externích zákazníků a výzkumu hodnoty pro zákazníka u těchto segmentů. Navržené procesy se zaměřují na kvalitu výstupů procesu stejně jako na jeho nákladovou stránku. Práce je členěna do sedmi kapitol. Úvod popisuje zdůvodnění volby tématu a osobní motivaci autora ke zpracování této oblasti. Následuje popis současného stavu poznání řešené otázky, který je rešerší tuzemských a zahraničních literárních i elektronických zdrojů. Druhá kapitola konkretizuje hlavní cíl a dílčí cíle práce, následuje představení výzkumných otázek. Metodologické zpracování je popsáno v kapitole Metody zpracování disertační práce. Na základě analýz prezentovaných v kapitole Hlavní výsledky disertační práce jsou formulovány přínosy pro vědu, praxi a výuku. Poslední kapitolou před závěrečnou sumarizací je nástin dalšího pokračování výzkumné činnosti.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
trčka_2010_dp.pdf 5.348Mb PDF View/Open
trčka_2010_vp.pdf 2.318Mb PDF View/Open
trčka_2010_op.pdf 1000.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account