Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání
Autor: Trčka, Lukáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/33053
Datum: 2010-07-14
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 170
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předložené teze disertační práce představují základní myšlenky disertační práce zaměřené na problematiku procesního řízení v podmínkách vysokoškolského vzdělávání. Výzkumná činnost autora byla zaměřena na konverzi principů metodiky procesního řízení z komerčních podniků do prostředí českého vysokého školství. Hlavním cílem práce je model vysokoškolského vzdělávání založený na definování segmentů externích zákazníků a výzkumu hodnoty pro zákazníka u těchto segmentů. Navržené procesy se zaměřují na kvalitu výstupů procesu stejně jako na jeho nákladovou stránku. Práce je členěna do sedmi kapitol. Úvod popisuje zdůvodnění volby tématu a osobní motivaci autora ke zpracování této oblasti. Následuje popis současného stavu poznání řešené otázky, který je rešerší tuzemských a zahraničních literárních i elektronických zdrojů. Druhá kapitola konkretizuje hlavní cíl a dílčí cíle práce, následuje představení výzkumných otázek. Metodologické zpracování je popsáno v kapitole Metody zpracování disertační práce. Na základě analýz prezentovaných v kapitole Hlavní výsledky disertační práce jsou formulovány přínosy pro vědu, praxi a výuku. Poslední kapitolou před závěrečnou sumarizací je nástin dalšího pokračování výzkumné činnosti.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
trčka_2010_dp.pdf 5.348Mb PDF Zobrazit/otevřít
trčka_2010_vp.pdf 2.318Mb PDF Zobrazit/otevřít
trčka_2010_op.pdf 1000.Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet