A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Tvrdá, Silvie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:12Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33122
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy překladu vlastních jmen vyskytujících se v knižních sériích Píseň ledu a ohně amerického autora George Raymond Richard Martina. Jména, která jsou sémanticky bohatá, vytváří pro různé lidi různé představy. Hlavním účelem této práce je analyzovat vybraná jména navržená autorem a také kulturně specifické metody a strategie užité při jejich překladu do českého jazyka. Bakalářská práce zkoumá zachování ekvivalentního efektu na americké i české čtenáře a zabývá se problematickými aspekty týkající se přístupu domestikace.
dc.format 79 424 znaků
dc.format.extent 1000597
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject překlad cs
dc.subject vlastní jména cs
dc.subject kulturně specifické prvky cs
dc.subject fantasy cs
dc.subject domestikace cs
dc.subject postavy cs
dc.subject translation en
dc.subject proper names en
dc.subject culture-specific items en
dc.subject fantasy en
dc.subject domestication en
dc.subject characters en
dc.title A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
dc.title.alternative A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of translation analysis of proper names that have appeared in the book series A Song of Ice and Fire written by American author George Raymond Richard Martin. Names that are semantically loaded create various ideas to different people. The main purpose of this topic is to analyze selected name choices given by the author and the culture-specific methods and strategies used in their translations into the Czech language. The bachelor thesis explores the preservation of the equivalent effect on the American and Czech audience and deals with problematic aspects concerning domestication approach.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38693
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-05
local.subject Martin, George R. R., 1948- cs
local.subject americká literatura cs
local.subject román cs
local.subject překlady do češtiny cs
local.subject Martin, George R. R., 1948- en
local.subject American literature en
local.subject fiction en
local.subject translations into Czech en


Files in this item

Files Size Format View
tvrdá_2014_dp.pdf 977.1Kb PDF View/Open
tvrdá_2014_vp.docx 15.33Kb Microsoft Word 2007 View/Open
tvrdá_2014_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account