Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace
Autor: Pavlačková, Radka
Vedoucí: Kalenda, Jan
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav personálního rozvoje v neziskové organizaci. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti neziskových organizací, řízení lidských zdrojů a personálního rozvoje. Dále se bakalářská práce zabývá klasifikací neziskových organizací, vývojem neziskového sektoru v ČR a jejich funkcemi ve společnosti. Další kapitoly popisují řízení lidských zdrojů a personální rozvoj v neziskových organizacích. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum, který byl proveden metodou zúčastněného pozorování, analýzou interních dokumentů a rozhovory s respondenty. Následně jsou získaná data prezentována. Součástí doporučení pro praxi je návrh plánu personálního rozvoje.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33182
Datum: 2015-01-09
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 38786


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pavlačková_2015_dp.pdf 3.513Mb PDF Zobrazit/otevřít
pavlačková_2015_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pavlačková_2015_op.docx 22.27Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet