Age management a problematika nezaměstnanosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Age management a problematika nezaměstnanosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Age management a problematika nezaměstnanosti
Autor: Kyslingerová, Iva
Vedoucí: Balvín, Jaroslav
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného hlediska. Popisuje nezaměstnanost jako dlouhodobý problém spojený s různými důsledky pro člověka, ať už v sociální, ekonomické nebo psychické rovině. Age management je zde popisován jako možný nástroj podpory zaměstnanosti skrze péči a podporu starších pracovníků 50+. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na aplikaci age managementu v organizacích. Výzkum byl prováděn formou elektronických dotazníků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33195
Datum: 2015-03-24
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 38804


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kyslingerová_2015_dp.pdf 2.239Mb PDF Zobrazit/otevřít
kyslingerová_2015_vp.docx 16.66Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
kyslingerová_2015_op.docx 22.03Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet