Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé
Autor: Zorvan, David
Vedoucí: Barešová, Petra
Abstrakt: Práce se zabývá problémem firmy Hamé, která má problém s rozšířením své značky v online prostoru. Zřídila e-shop, o kterém zákazníci neví, na profilu Facebooku se moc lidí nevyjadřuje a kanál YouTube je zapomenut kompletně. Chce proto lépe využívat marketingové online nástroje za účelem lepší komunikace se zákazníky, rozšíření pově-domí o značce, získání nových zákazníků a také zvýšení tržeb. Zanalyzoval jsem jednot-livé online marketingové nástroje, která firma užívá nyní. Analyzoval jsem hlavně stav, v jakém se nachází, jak na ně reagují spotřebitelé a jestli jsou efektivně užívány. Násled-ně jsem firmě doporučil, jak by dále měla postupovat, aby využila celý potenciál online marketingových nástrojů a také jaké další nástroje by mohla začít užívat, aby dosáhla požadovaných výsledků. Odhadl jsem náklady na tyto doporučení a také, jaká další pozi-tiva by mohly firmě přinést.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33772
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 39612


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
zorvan_2015_dp.pdf 1.914Mb PDF Zobrazit/otevřít
zorvan_2015_vp.docx 22.49Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
zorvan_2015_op.docx 23.63Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet