Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

Show full item record

No preview available
Title: Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům
Author: Voloch, Jaroslav
Advisor: Chudý, Štefan
Abstract: V bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žáky. Cílem práce bylo zjistit, jaký je stav vztahu mezi učitelem a žáky na vybraných středních školách z pohledu učitelů (včetně porovnání s FaME UTB ve Zlíně). V teoretické části jsou defino-vány základní pojmy vztahující se k tématu práce - vyučování, učení, učitel, žák, vtah uči-tele a žáků, pedagogická komunikace, výchovné problémy, V praktické části navazuji na teoretické poznatky a pomocí dotazníkové šetření mezi vybranými učiteli na různých středních školách i učiteli na FaME UTB ve Zlíně, definuji současný stav vztahu mezi uči-telem a žáky. V další části podrobněji rozebírám nejčastěji vyskytované kazuistiky na vý-chovné problémy, se kterými se respondenti (učitelé) setkali při své pedagogické praxi. V této části jsou rovněž uvedeny přednosti a nedostatky současného vztahu včetně návrh možností jeho zdokonalení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3380
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Grade for thesis and defense: D 6641


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
voloch_2007_bp.pdfBlocked 1.333Mb PDF
voloch_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
voloch_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account