Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Voloch, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:59:20Z
dc.date.available 2010-07-15T01:59:20Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3380
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žáky. Cílem práce bylo zjistit, jaký je stav vztahu mezi učitelem a žáky na vybraných středních školách z pohledu učitelů (včetně porovnání s FaME UTB ve Zlíně). V teoretické části jsou defino-vány základní pojmy vztahující se k tématu práce - vyučování, učení, učitel, žák, vtah uči-tele a žáků, pedagogická komunikace, výchovné problémy, V praktické části navazuji na teoretické poznatky a pomocí dotazníkové šetření mezi vybranými učiteli na různých středních školách i učiteli na FaME UTB ve Zlíně, definuji současný stav vztahu mezi uči-telem a žáky. V další části podrobněji rozebírám nejčastěji vyskytované kazuistiky na vý-chovné problémy, se kterými se respondenti (učitelé) setkali při své pedagogické praxi. V této části jsou rovněž uvedeny přednosti a nedostatky současného vztahu včetně návrh možností jeho zdokonalení. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 1398398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject vztah mezi učitelem a žáky cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject Teacher en
dc.subject student en
dc.subject relationship among teacher and students en
dc.subject case study en
dc.title Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům cs
dc.title.alternative Comparative analysis of the relationship between a teacher and a student - active approach towards the students en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis was about the relationship among teacher and students. The intention of the thesis was to find out the level of relationship among teacher and students by using a sampling methoddogy in definite high schools an the FaME Tomas Bata University in Zlin. The main aim of the study is to compare the structure of the knowledge among these sampling groups. The essential terms that are connected to the topic of the thesis, namely teaching, learning, teacher, students, relationship between teacher and student, pedagogical communication, educative problems and so on are described in the theoretical part. In the empirical part, the results of the questionnaire applied on sampling groups have been presented. The author deals with the most common case studies of educative problems too. There are also suggestions how to create good relationships among teachers and students. In this part, there are also presented advantages and disadvantages of the present relationship including a concept for its improvement. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6641
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade D
local.subject učitelé a žáci cs
local.subject teacher and learner en


Files in this item

Files Size Format View
voloch_2007_bp.pdfBlocked 1.333Mb PDF View/Open
voloch_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
voloch_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account