Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Srovnávací analýza vztahu učitele a žáka - aktivní přístup ke studentům
Autor: Voloch, Jaroslav
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žáky. Cílem práce bylo zjistit, jaký je stav vztahu mezi učitelem a žáky na vybraných středních školách z pohledu učitelů (včetně porovnání s FaME UTB ve Zlíně). V teoretické části jsou defino-vány základní pojmy vztahující se k tématu práce - vyučování, učení, učitel, žák, vtah uči-tele a žáků, pedagogická komunikace, výchovné problémy, V praktické části navazuji na teoretické poznatky a pomocí dotazníkové šetření mezi vybranými učiteli na různých středních školách i učiteli na FaME UTB ve Zlíně, definuji současný stav vztahu mezi uči-telem a žáky. V další části podrobněji rozebírám nejčastěji vyskytované kazuistiky na vý-chovné problémy, se kterými se respondenti (učitelé) setkali při své pedagogické praxi. V této části jsou rovněž uvedeny přednosti a nedostatky současného vztahu včetně návrh možností jeho zdokonalení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3380
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 6641


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
voloch_2007_bp.pdfZablokované 1.333Mb PDF
voloch_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
voloch_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet