Rodina a postižené dítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina a postižené dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana cs
dc.contributor.author Doleželová, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:13:45Z
dc.date.available 2010-07-15T02:13:45Z
dc.date.issued 2007-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3417
dc.description.abstract Pro vypracování své bakalářské práce jsem zvolila téma Rodina a postižené dítě. Zaměřila jsem se však jen na postižení mentální. Tuto problematiku jsem si vybrala z důvodu častého opomíjení mnoha zdravými lidmi, a protože tento náhlý a ve všech směrech nepříjemný a razantní zásah do života může potkat kteréhokoli z nás. Má teoretická část objasňuje a přibližuje co to vlastně mentální postižení je, jak se odráží v projevu jedince, jaké jsou příčiny jejího vzniku, jaké možnosti má takto postižený člověk ve svém životě, jak mentální postižení dítěte může změnit chod rodiny a jaká práva handicapovaný člověk má. Má praktická část přibližuje a přináší reálné, výzkumem získané údaje, týkající se rodin s mentálně postiženým dítětem. cs
dc.format 81 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1902791 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject Dosa - metoda cs
dc.subject Lidská práva cs
dc.subject Mental Retardation en
dc.subject Dosa-Method en
dc.subject Human rights en
dc.title Rodina a postižené dítě cs
dc.title.alternative Family and Handicap Child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gálíková, Magda cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor work is focused on Family and Handicap Child. It is directly aimed on the mental handicap. It was chosen so that these questions were not left by the health people, because this very sudden and in all cases uncomfortable interference with life can meet whoever of us. My theoretical part of work clarifies and explains what the metal handicap is and how it is reflected in speech of person. It explains their causes, which possibilities these handicap people have in their life, how this cause can change the family life and which rules these handicap people have. My practical part of bachelor work brings the real and by research obtained data, concerning to the families with the mental handicap child. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6578
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
doleželová_2007_bp.pdf 1.814Mb PDF View/Open
doleželová_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
doleželová_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account