Analýza procesu přezkoumání požadavků zákazníka ve společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza procesu přezkoumání požadavků zákazníka ve společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Beneš, Jakub
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:15Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34343
dc.description.abstract Tato práce seznamuje čtenáře s pojmem procesní řízení. V teoretické části vysvětluje, co se tímto řízením rozumí, jak se dělí a kdy se zavádí. Dále práce ukazuje různé druhy dělení podnikových procesů a případné jejich zlepšení. Praktická část práce se věnuje společnosti Zlín Aircraft a. s. Práce je zaměřena na přezkou-mání požadavků zákazníka v této společnosti. Před samotným zkoumáním problematiky je uveden vývoj společnosti. V práci je proces přezkoumání požadavků zákazníka analyzován, jsou u něj zjištěny nedostatky a navržena možná opatření.
dc.format 43 s. (55 890 znaků)
dc.format.extent 4703563
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Proces cs
dc.subject funkční řízení cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject procesní organizace cs
dc.subject podnikový proces cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zlepšování procesu cs
dc.subject business process reengineering cs
dc.subject produkt cs
dc.subject nabídkové řízení cs
dc.subject Process en
dc.subject functional management en
dc.subject process management en
dc.subject process organization en
dc.subject business pro-cess en
dc.subject analysis en
dc.subject process improvement en
dc.subject business process reengineering en
dc.subject tendering procedure en
dc.title Analýza procesu přezkoumání požadavků zákazníka ve společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s.
dc.title.alternative Analysis of the Process for the Review of Client Requirements in ZLIN AIRCRAFT Inc. Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis acquaint reader with concept of process management. In theoretical part expla-ins what, the management in fact means, how is divided and when is being implemented. The thesis also shows different views of dividing business processes and their possible im-provements. The practical part is devoted to Zlin Aircraft company. Thesis is focused on reviewing customer requierements in this company. Before examining the issue it shows the develop-ment of the company. In thesis is process of customer requirements analyzed, there are identified weaknesses and suggested possible measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 40495
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
beneš_2015_dp.pdf 4.485Mb PDF View/Open
beneš_2015_vp.pdf 248.3Kb PDF View/Open
beneš_2015_op.pdf 164.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account