Apely v televizní reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Apely v televizní reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Sedláčková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:51:00Z
dc.date.available 2015-07-24T12:51:00Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34609
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje mediím a začleněním reklamy do komunikačního mixu. Blíže se zabývá psychologií reklamy, emocemi a jejich silné vazbě na sociální reklamu, bez kterých by patrně nedokázala naplnit svůj účel a poslání. Práce se věnuje reklamním apelům, kdy dominantním pro reklamy na bezpečnost silničního provozu je především apel strachu. Cílem práce je analyzovat oblast sociální reklamy se zacílením na bezpečnost silničního provozu a popsat principy, na kterých se zakládá. Na základě teoretických znalostí a následným vyhodnocením kvalitativního šetření metodou focus group, popsat působení emocionálních apelů v této oblasti reklamy, a pokusit se vyvodit relevantní závěry a doporučení.
dc.format 100 s. (148 101 znaků)
dc.format.extent 3441737
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject televizní reklama cs
dc.subject regulace reklamy cs
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject emocionální apely cs
dc.subject bezpečnost silničního provozu cs
dc.subject TV advertising en
dc.subject regulation of advertising en
dc.subject social advertising en
dc.subject emotional appeals en
dc.subject traffic and road safety en
dc.title Apely v televizní reklamě
dc.title.alternative The Appeals in the TV Advertising
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horňák, Pavel
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with media and the integration of advertisements into the communication mix. Its focus is on advertising psychology and emotions and their strong link to social advertising, without which it would apparently fail to fulfil its purpose and mission. The work is devoted to advertising appeals, where the importance of road safety advertising is primarily a fear appeal. The aim is to analyse the area of social advertising, with emphasis on road safety, and to describe the principles on which it is based. On the basis of theoretical knowledge and subsequent evaluation of the qualitative survey using the focus group method, it describes the effect of emotional appeals in this field of advertising, and tries to draw relevant conclusions and recommendations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40861
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2015_dp.pdf 3.282Mb PDF View/Open
sedláčková_2015_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2015_op.doc 156Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account