Efektivita online komunikace ve společnosti 2N TELEKOMUNIKACE

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivita online komunikace ve společnosti 2N TELEKOMUNIKACE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Steinmetzová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:51:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:51:01Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34611
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivitou online marketingu jako jedním z důležitých nástrojů komunikačního mixu. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti internetového marketingu, zkoumá specifika této formy komunikace, jeho postavení v komunikačním mi-xu a představuje jednotlivé nástroje. Praktická část zahrnuje analýzu efektivity online mar-ketingu ve vybrané společnosti se zaměřením na jednotlivé nástroje. Projektová část nava-zuje na konkrétní zjištění z praktické části a navrhuje ideální formu online komunikace dané společnosti, která povede k maximalizaci efektivity a získání co největšího počtu kontaktů, které společnost očekává.
dc.format 116 s. (177 345 znaků)
dc.format.extent 2942638
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Online komunikace cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject komuni-kační mix cs
dc.subject analýza sekundárních dat cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject nástroje online marketingu cs
dc.subject vyhodnocení efektivity komunikace cs
dc.subject cíle online komunikace cs
dc.subject Online communication en
dc.subject online marketing en
dc.subject digital marketing en
dc.subject internet marketing en
dc.subject communi-cation mix en
dc.subject analysis of secondary data en
dc.subject effectiveness en
dc.subject online marketing tools en
dc.subject evaluation of the effectiveness of communication en
dc.subject online communication goals en
dc.title Efektivita online komunikace ve společnosti 2N TELEKOMUNIKACE
dc.title.alternative The Effectiveness of Online Communication in 2N TELEKOMUNIKACE
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the efficiency of online marketing as one of the important tools of communication mix. The first part summarizes theoretical knowledge of internet marketing, examines the specifics of this form of communication, its position in a communication mix and presents the online channels. The practical part includes an analysis of the effectiveness of online marketing in the chosen company with a focus on the online channels. Project part builds on the findings of the practical part and describes the ideal strategy of online com-munication, which will maximize the efficiency and maximize the number of contacts, which the company expects.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40863
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View
steinmetzová_2015_dp.pdf 2.806Mb PDF View/Open
steinmetzová_2015_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
steinmetzová_2015_op.doc 149Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account