Marketingová strategie vinařské firmy Livi Dubňany

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie vinařské firmy Livi Dubňany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Žídek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:39:39Z
dc.date.available 2017-04-20T23:00:33Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3479
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit strategický marketingový plán pro vinařskou společnost Livi Dubňany. Teoretická část práce nastiňuje současnou situaci ve vinařském marketingu v České republice a představuje firmu Livi. Přibližuje její vznik a vývoj, komerční praxi a marketingové a komunikační principy, jimiž je řízena. Analytická část seznamuje s analýzou vnitřního prostředí Livi a vlivu konkurence, dále pak autor zmiňuje možnosti, jak využít silné stránky a příležitosti firmy i regionu. Projektová část přináší návrh řešení situace společnosti na trhu v podobě strategického marketingového plánu, který je zaměřen především na komunikační mix. cs
dc.format 70 s., 20 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 9492740 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2017
dc.subject Klíčová slova: vinařství cs
dc.subject Livi Dubňany cs
dc.subject marketing cs
dc.subject řízená degustace cs
dc.subject trh cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject příležitosti cs
dc.subject vinařské stezky cs
dc.subject Vinařský fond cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Keywords: vini-market en
dc.subject Livi Dubňany en
dc.subject marketing en
dc.subject directive degustation en
dc.subject market en
dc.subject competition en
dc.subject opportunity en
dc.subject vini-lines en
dc.subject Vini foundation en
dc.subject strategy scheme en
dc.subject marketing communication en
dc.title Marketingová strategie vinařské firmy Livi Dubňany cs
dc.title.alternative Marketing Strategy of vini-company Livi Dubňany en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The objective of this work is to create marketing scheme for a vini-company of Livi Dubňany. The teoretical part outlines nowadays set-up in the vine market in the Czech Republic and presents the company of Livi. It outlines the origin of the company, its developement, comercial practise and operating marketing and communication principles. The analytical part acquiants with analysis of internal situation of Livi with an influance of competition. The author refers about possibilities how to profite strong aspects and opportunities of the company and region. The project part brings a proposal how to solve the situation on the market with a view to strategy marketing scheme, which takes aim at communication mix above all. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4985
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žídek_2007_dp.pdfBlocked 9.052Mb PDF View/Open
žídek_2007_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
žídek_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account