Merchandising luxusních prodejen značky MaxMara

DSpace Repository

Language: English čeština 

Merchandising luxusních prodejen značky MaxMara

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Kadlčková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:59:44Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3521
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na merchandising luxusních prodejen MaxMara. Smyslem této práce je poukázat na různé způsoby merchandisingu při prezentaci luxusních oděvů a doplňků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou stěžejních částí: teoretické a praktické. První část se zaměřuje na integrovanou marketingovou komunikaci a na její složky: reklama, direct marketing, sponzoring, public relations a hlavně na podporou prodeje, do které merchandising patří. Dále je pak práce zaměřena na vysvětlení pojmu merchandising, franchising a jeho výhod a nevýhod. V praktické části jsou popsány pravidla pro vystavová-ní a jejich názorné ukázky.V poslední části bakalářské práce jsou popsány různé návrhy, které by mohly pomoci ke zdokonalení merchandisngu společnosti MaxMara na českém trhu. cs
dc.format 52 s., 4s. příloh cs
dc.format.extent 2080936 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2037
dc.subject merchandising cs
dc.subject luxusní prodejny s oděvy cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject franchising cs
dc.subject merchandising en
dc.subject luxurious outlets en
dc.subject sales promotions en
dc.subject franchising en
dc.title Merchandising luxusních prodejen značky MaxMara cs
dc.title.alternative Merchandising of luxurious MaxMara shops en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.date.vskp-available 2037-05-11
dc.description.abstract-translated My bachelor work as focuses on luxurious merchandising in the MaxMara shops. The pur-pose of this work is to show various ways of merchandising by presenting luxurious clothes and accessories. The bachelor work is seperated into two fundamental parts: theoretic and practical. The first part focuses on integrated marketing communications and it's elements.: advertising, direct marketing, sponsoring, public relations and sales promotions, which concludes merchandising. Then the work focuses on explaining the notion of merchandi-sing, franchising and it's advantages and disadvantages. In the practical part it describes the rules for exhibiting and it's ilustrations. The last part concludes with ways with which im-provements can be achieved in the merchandising of the MaxMara company in the Czech market. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2627
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
kadlčková_2007_bp.pdfBlocked 1.984Mb PDF View/Open
kadlčková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlčková_2007_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account