Nový morální kodex pro současnou společnost

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Nový morální kodex pro současnou společnost

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Nový morální kodex pro současnou společnost
Autor: Houšková, Vladimíra
Vedoucí: Rogožanová, Lenka
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá novým morálním kodexem. Autorka navrhla a provedla vlastní výzkum na téma etika v současné společnosti. Zabývala se otázkami: Jak vnímají mladí lidé morálku?, Jaké morální hodnoty zastávají?, Co ovlivňuje jejich jednání? a Které hodnoty by měl obsahovat nový morální kodex pro současnou společnost? Autorka zjistila, že pro respondenty je důležitá láska a vztahy, hodnoty, které nejsou materiální povahy, kvality, které souvisejí s vlastní snahou jedince a individuálními vlastnostmi člověka. Autorka konstatuje, že respondenti vnímají rozdíl mezi konvencí a podstatou morálky. V bakalářské práci je zahrnuto poznání o reflektovaném důrazu na individualitu a svobodu jednotlivce. Morální chování je pro respondenty důležité a obsahuje takové prvky jako je nezávislost a nutnost hájit své názory. Závěrem autorka uvádí, že vztah k morálce je také do jisté míry idealistický, přesto je tento fakt plně v souladu s ontogenezí respondentů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3585
Datum: 2006-11-29
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1004274


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
houšková_2007_bp.pdfZablokované 1.109Mb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet