Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj
Autor: Janoušek, Petr
Vedoucí: Kubík, Josef
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na tvorbu projetu marketingového plánu společnosti Media-servis s.r.o., Zákaznické centrum. V první části jsou shromážděny a zpracovány teoretické poznatky o marketingu, marketingovém plánování a tvorbě marketingového plánu. Dále teoretická část pojednává o marketingu služeb, direct marketingu a telemarketingu. Druhá praktická část, je rozdělena na situační analýzu a projekt. Situační analýza je zamě-řena na zjištění a zhodnocení všech oblastí a skutečností, které mohou ovlivnit sestavení a úspěšnou realizaci plánu. V projektové části jsou na začátku stanoveny marketingové cíle a je navržen způsob jeho dosažení v marketingových strategiích a akčních programech. V závěru práce je uveden návrh na kontrolu navrženého plánu a projekt je podroben nákla-dové a rizikové analýze, včetně uvedení možných přínosů pro sledovanou společnost. Klíčová slova: marketing, marketingové plánování, marketingový plán, marketing služeb, SWOT analýza, direct marketing
URI: http://hdl.handle.net/10563/3588
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 5918


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
janoušek_2007_dp.pdfZablokované 1.390Mb PDF
janoušek_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
janoušek_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet