Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Janoušek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:22:11Z
dc.date.available 2010-07-15T03:22:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3588
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na tvorbu projetu marketingového plánu společnosti Media-servis s.r.o., Zákaznické centrum. V první části jsou shromážděny a zpracovány teoretické poznatky o marketingu, marketingovém plánování a tvorbě marketingového plánu. Dále teoretická část pojednává o marketingu služeb, direct marketingu a telemarketingu. Druhá praktická část, je rozdělena na situační analýzu a projekt. Situační analýza je zamě-řena na zjištění a zhodnocení všech oblastí a skutečností, které mohou ovlivnit sestavení a úspěšnou realizaci plánu. V projektové části jsou na začátku stanoveny marketingové cíle a je navržen způsob jeho dosažení v marketingových strategiích a akčních programech. V závěru práce je uveden návrh na kontrolu navrženého plánu a projekt je podroben nákla-dové a rizikové analýze, včetně uvedení možných přínosů pro sledovanou společnost. Klíčová slova: marketing, marketingové plánování, marketingový plán, marketing služeb, SWOT analýza, direct marketing cs
dc.format 119 s. cs
dc.format.extent 1458228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing of services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject direct marketing en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum pro její další rozvoj cs
dc.title.alternative Project of marketing plan of company Mediaservis s.r.o., Customer's centre en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on preparation project of marketing plan of company Media-servis s.r.o., Customer's centre. In its first theoretical part there are theoretical informati-ons about marketing, markeiting planning. Other informations are about markeing of servi-ces, telemarketing and direct marketing. The second part is practical and it is divided into a situation study and a project. The si-tuation study is concentrated on all facts and realisties that can influence plan's putting together and realization. There are marketing objects and ways of marketing strategy and action programmes in the beginning of project part. Control recomendation of propose plan is in the end of work and the project is put load and risk analysis to the test including pre-senting of possible benefit for looking on the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5918
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
janoušek_2007_dp.pdfBlocked 1.390Mb PDF View/Open
janoušek_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
janoušek_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account