Využití sladkovodních a mořských řas ve výživě člověka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití sladkovodních a mořských řas ve výživě člověka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Krausová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:27:24Z
dc.date.available 2010-07-15T03:27:24Z
dc.date.issued 2007-06-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3606
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám využitím sladkovodních a mořských řas v lidské výživě. Mým cílem bylo zpracovat literární rešerži o těchto nižších rostlinách. Práce je rozčleněna do pěti kapitol, ve kterých je popsána jejich stavba, výskyt, chemické složení, kultivace a produkty. Dále jsou nastíněny výhody využívání mořských a sladkovodních řas v potravinářském průmyslu a také jejich příznivý účinek na lidské zdraví. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 1293343 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mořské řasy cs
dc.subject sladkovodní řasy cs
dc.subject chemické složení cs
dc.subject produkty cs
dc.subject seaweeds en
dc.subject freshalgae en
dc.subject chemical content en
dc.subject products en
dc.title Využití sladkovodních a mořských řas ve výživě člověka cs
dc.title.alternative The use of freshalgaes and seaweeds in a human nutrition en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the use of freshalgaes and seaweeds in a human nutrition. My task was to compile literature retrieval about these lower plants. The thesis is divided into five chpters in whitch are described their fabric, appearance, chemical composition, cultivation and products. In this work are described advantages of the use of seaweeds and freshalgae in a food-processing industry and their positive effect on human health. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5385
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krausová_2007_bp.pdfBlocked 1.233Mb PDF View/Open
krausová_2007_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
krausová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account