Multikulturní výchova ve škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multikulturní výchova ve škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Kožuchová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:35:26Z
dc.date.available 2010-07-15T03:35:26Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3628
dc.description.abstract Práce pojednává o problémech a realizaci výchovy a vzdělávání ve vztahu k romskému etniku. První část je věnována historickým a politickým souvislostem, specifikům romského etnika a romské mentalitě. Další část se zabývá pojetím, cílem a konkrétními postupy multikulturní výchovy na základní škole. Poslední část je věnována problematice vzdělávání romského dítěte ve škole, zvláště pak současnými problémy současné situace života Romů, ze které školní problematika romského dítěte pramení. Praktickou část popisuje výchovné prostředí prvního a druhého stupně základní školy ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde učitelé využívají konkrétní postupy multikulturní výchovy při výuce romských žáků, jež tvoří převážnou část dětí ve škole. Jednotlivým konkrétním postupům multikulturní výchovy, využívaným ve škole učiteli, ve 4., 6. a 9 třídě, pak v této kapitole věnuji zvláštní pozornost. Poslední část popisuje specifický přístup pedagogů k žákům, v rámci multikulturní výchovy, aplikovaný jimi ve škole. cs
dc.format 77 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 425641 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rom cs
dc.subject výchova cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject menšina cs
dc.subject národ cs
dc.subject rasa cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject integrace cs
dc.subject asimilace cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject Romany en
dc.subject upbringing en
dc.subject ethnicity en
dc.subject minority group en
dc.subject nation en
dc.subject race en
dc.subject multicultural upbringing en
dc.subject integration en
dc.subject unemployment en
dc.subject discrimination en
dc.subject criminality en
dc.title Multikulturní výchova ve škole cs
dc.title.alternative Multicultural education in schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This work deals with a relization of upbringing a educating Romany ethnicity. In the first part you can read about the historical and political context, specifications of the Roman ethnicity and about the Roman menthality. Other part is dealing with approach, purposes and particular methods of multicultural upbringing at elementary schools. The last part will give you the knowledge of the the problems with edutation Roman children at schools and especially the knowledge of the present situation of Roman lifes which the school problems of these children come up from. The practical part represents the educational enviroment at the school in Frydlant nad Ostravici, where teachers use the particular methods of the multicultural upbringing in approach to the Romany pupils, that are major part of children at that school. I focus on the particular methods in multicultural educating used by the teachers in 4th, 6th and 9th grade. The last part is talking about the specifical teachers'approach to pupils in the multicultural upbringing. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006232
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kožuchová_2007_bp.pdfBlocked 415.6Kb PDF View/Open
kožuchová_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
kožuchová_2007_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account