Zavedení CRM ve společnosti Intea Service s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zavedení CRM ve společnosti Intea Service s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Mlčáková, Andrea
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:30Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:30Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36469
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky, označované anglickou zkratkou CRM (Customer Relationship Management), které vyjadřuje aktivní řízení vztahů s jednotlivými zákazníky za účelem navázat dlouhodobý a oboustranně výhodný vztah. Teoretická část obsahuje základní poznatky o CRM získané z odborné literatury, článků a internetu. Praktická část pak zahrnuje charakteristiku společnosti Intea Service s.r.o, jejích zákazníků a současného stavu obsluhy zákazníků v této společnosti, včetně doporučení pro lepší obsluhu zákazníků.
dc.format 58 s., 11 s. příloh
dc.format.extent 7838577
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject loajalita zákazníků cs
dc.subject databáze cs
dc.subject CRM en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject a customer en
dc.subject satisfaction of customers en
dc.subject loyalty of customers en
dc.subject a database en
dc.title Zavedení CRM ve společnosti Intea Service s.r.o.
dc.title.alternative Implementation of CRM in the company Intea Service Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voloch, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with proceedings of relations with customers which means active proceedings of relations with particular customers in order to tie up a long-term and two-sided profitable relation. The theoretic part includes the basic knowledges about CRM which is acquired from professional litarature, articles and internet. The practical part includes the characteristics the company Intea Service s.r.o., its customers and the actual situation of the service of the customers in this company including the recommendation for better service of the customers.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1777
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account