Motivace drogové závislosti

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Motivace drogové závislosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Motivace drogové závislosti
Autor: Fabian, Michal
Vedoucí: Sekot, Aleš
Abstrakt: Název bakalářské práce zní: "Motivace drogové závislosti". Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do tří kapitol. Vysvětluji zde odborné termíny z oblasti drogových závislostí, dopingu. Charakterizuji klienty nízkoprahových zařízení. Dále se zabývám faktory a teoriemi vzniku drogové závislosti, motivací drogové závislosti a popisuji způsoby primární, sekundární a terciární prevence v České republice. Praktická část zahrnuje aktivity, statistiku a poskytované služby Kontaktního a poradenského centra prevence závislostí v Havířově za I. pololetí roku 2006. Další část je věnována kazuistikám klientů. V přílohách uvádím kontakty na zařízení zabývající se protidrogovou prevencí v okrese Karviná, fotodokumentaci kontaktního a poradenského centra a pracovní náplň sociálního pracovníka.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3649
Datum: 2006-11-07
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1003979


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
fabian_2007_bp.pdfZablokované 368.0Kb PDF

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet