Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postoje romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání
Autor: Lukáš, Petr
Vedoucí: Hladík, Jakub
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání romských dětí a jejich postoji k němu. Teoretická část popisuje důležité historické události ve výchově a vzdělávání romského etnika, analyzuje primární socializační prostředí dítěte a zmiňuje specifika výchovy v něm. Dále se zabývá romským dítětem, jeho odlišnostmi a znevýhodněními ve vzdělávacím procesu a neopomíjí zmínit působení školy, v němž se tento proces odehrává. Závěr teorie nabízí možná řešení ke zlepšení stávající situace ve vzdělávání Romů. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum postavený na dotazníkovém šetření. Hlavním cílem výzkumu je zjistit postoje romských dětí žijících v segregovaném "tradičním" romském společenství ke vzdělávání a aspektům s ním souvisejícím.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36823
Datum: 2015-01-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38399


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
lukáš_2015_dp.pdf 2.928Mb PDF Zobrazit/otevřít None
lukáš_2015_op.docx 22.07Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
lukáš_2015_vp.doc 53Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet