Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR

Show full item record

No preview available
Title: Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR
Author: Horáková, Monika
URI: http://hdl.handle.net/10563/36838
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 149
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertační práce se zabývá spotřebitelským chováním studentů v České republice. Konkrétně se zaměřuje na oblast ekonomické teorie týkající se spotřebitelského chování, které stále prochází nesčetnými inovacemi jak v rovině mikroekonomické, taktéž v rovině makroekonomické. Hlavním řešitelským cílem je návrh rozšířeného mikroekonomického modelu rozhodování spotřebitele o alokaci času. Nový model se zaměřuje na specifického spotřebitele - vysokoškolského studenta. Počet osob vstupujících do terciárního vzdělávání se v mnoha vyspělých ekonomikách zvyšuje, na což poukazují i novodobé strategické cíle Evropské unie. Přestože se jedná o významný segment spotřebitelů, existuje mnoho odlišností, které reflektují značnou heterogenitu mezi těmito jednotlivci. Každý student spotřebitel disponuje 24 hodinovou dotací, kterou dle svých preferencí diverzifikuje do níže navržených tří oblastí. První oblast zkoumání zahrnuje spotřebitelské chování (determinované disponibilním příjmem), druhá oblast se váže k domácí samoprodukci a třetí oblast vymezuje prostor pro volný čas včetně spánku. Získaná typologie vysokoškolského studenta spotřebitele byla zdrojem pro závěrečná doporučení pro praktické využití z pohledu podnikové praxe, zvláště pak pro organizace z oblasti maloobchodního prodeje, restaurační zařízení či kulturně-společenské organizace.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2015_dp.pdf 2.613Mb PDF View/Open None
horáková_2015_op.pdf 1.005Mb PDF View/Open None
horáková_2015_vp.pdf 3.882Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account