Práce se skupinou, sebe-zkušenostní a svépomocné skupiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Práce se skupinou, sebe-zkušenostní a svépomocné skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Chovancová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:27Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:27Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36848
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na práci se skupinou, využití znaků a charakteristik práce se skupinou pro sebepoznání, sebereflexi a posílení vlastních zdrojů pro řešení obtížných a nepříznivých situací v životě člověka. Její teoretická část se věnuje právě charakteristice a znakům skupiny, jejímu vlivu na jedince a využití v praxi v různých oblastech a oborech. V praktické části je popsán a analyzován proces práce v konkrétní skupině zaměřený na integraci vnitřních zdrojů člověka jako prostředku ke změně.
dc.format 86
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cs
dc.subject sebesystém cs
dc.subject sebezkušenost cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject skupina cs
dc.subject charakteristika skupiny cs
dc.subject skupinová dynamika cs
dc.subject skupinová práce cs
dc.subject sebe-zkušenostní a svépomocné skupiny cs
dc.subject Self en
dc.subject self-system en
dc.subject self-experience en
dc.subject self-reflextion en
dc.subject group en
dc.subject group characteristics en
dc.subject group dyna-mics en
dc.subject group work en
dc.subject self-experience and self-help groups en
dc.title Práce se skupinou, sebe-zkušenostní a svépomocné skupiny
dc.title.alternative Working with a Group, Self-Experience and Self-Reliant Groups
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-01-25
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on work with group, the uses of characteristics of work with group for self-knowledge, self-reflection and reinforcing own resources for solving difficult and adverse situations in human life.The theoretical part describes the characteristics and fea-tures of group, its impact on individuals and its uses in practise in different areas and fields. In the practical part there is described and analyzed the process of working in a par-ticular group focusing on the integration of internal human resources as a means for chan-ge.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 35391
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-11-30


Files in this item

Files Size Format View Description
chovancová_2016_dp.pdf 1.942Mb PDF View/Open None
chovancová_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
chovancová_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account