Teambuildingové aktivity pro žáky středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teambuildingové aktivity pro žáky středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Pejřová, Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36891
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá teambuildingovými aktivitami pro žáky středních škol. Teambuilding a jeho využití na středních školách vychází z principů zážitkové pedagogiky. Teoretická část práce ve svém úvodu pojednává o zážitkové pedagogice včetně historických souvislostí. Dále se zaměřuje na teambuilding, nejprve v obecném vymezení, poté se detailněji věnuje třídnímu teambuildingu určenému středním školám. Praktická část práce popisuje výzkum realizovaný pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem je analyzovat preference žáků středních škol v oblasti teambuildingu a jeho aktivit. Získaná data jsou analyzována a interpretována na popisné i vztahové rovině. Práce uvádí limity získaných zjištění, jejich přínosy pro pedagogickou praxi i možné kroky dalšího výzkumu v této oblasti.
dc.format 60 s. (86 077 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zážitková pedagogika cs
dc.subject teambuilding cs
dc.subject třídní teambuilding cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject preference teambuildingových aktivit cs
dc.subject experiential learning en
dc.subject teambuilding en
dc.subject class teambuilding en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject preferences of teambuilding activities en
dc.title Teambuildingové aktivity pro žáky středních škol
dc.title.alternative Teambuilding Activities for Students at Secondary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Božik, Roman
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with teambuilding activities for secondary school students. Teambuilding and its use in secondary schools is based on the principles of experiential learning. The theoretical part of thesis is introduced by experiential learning, including its historical context. Consequently, the thesis focuses on teambuilding, first in general terms, and then class teambuilding designated for secondary schools is elaborated in detail. The practical part of thesis describes research conducted by questionnaire survey, which aims to analyse the preferences of secondary school students regarding teambuilding and its activities. The data is analysed and interpreted in descriptive and relational level. The thesis is concluded by presenting the limits of findings, their contributions for teaching practice and possible steps of next research in this area.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41260
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
pejřová_2016_dp.pdf 1.387Mb PDF View/Open None
pejřová_2016_op.docx 32.94Kb Unknown View/Open None
pejřová_2016_vp.docx 19.59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account