Vliv gramotného prostředí na počáteční psaní dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv gramotného prostředí na počáteční psaní dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petrová, Zuzana
dc.contributor.author Žambochová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.issued 2015-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36916
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou počátečního psaní dětí v mateřské škole v rámci konceptu emergující se gramotnosti. Má teoreticko empirický charakter. Teoretická část pojednává na jedné straně o tom, jaký smysl má zavádění rozvoje pregramotnosti do Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jaký prostor je zde pro rozvoj pregramotnosti vymezen. Na druhé straně se věnuje významu prostředí v rozvoji pregramotnosti a otázkám počátečního psaní dětí. Cílem praktické části je zjistit, jaké jsou vynořující se strategie písemné produkce dětí v gramotně podnětném prostředí. Kvalitativně orientovaný výzkum je proveden s využitím pozorování a analýzy spontánní písemné produkce dětí.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gramotnost cs
dc.subject pregramotnost cs
dc.subject gramotné prostředí cs
dc.subject počáteční psaní cs
dc.subject literacy en
dc.subject early literacy en
dc.subject literacy environment en
dc.subject early writing en
dc.title Vliv gramotného prostředí na počáteční psaní dětí
dc.title.alternative Influence of Literacy Environment on Early Writing of Preschoolers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the issues of the initial writing skills of children in kindergartens within the concept of emerging literacy. The work has theoretical - empirical character. Theoretical part analyses the purpose of developing early literacy into general education framework for preschool education. It also focuses on how much it develops the early literacy. On the other hand the work looks at the importance of environment of the early literacy development and questions of the early writing of prescholers. The aim of the practical part is to find out the strategies of writing productions of prescholers in literacy stimulated environment. Quality orientated research is done using observation and spontaneous writing production analysis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41299
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
žambochová_2016_dp.pdf 7.855Mb PDF View/Open None
žambochová_2016_op.docx 16.56Kb Unknown View/Open None
žambochová_2016_vp.doc 60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account